Utveckling av Ghana

Jag har fått möjligheten att resa runt i några afrikanska länder under åren. Där har jag deltagit i olika projekt och välgörenhet. Ett land har kommit att betyda mer än alla andra för mig, Ghana har verkligen fångat mitt hjärta.

Utveckling av Ghana

Hög korruption

I Ghana, en av Västafrikas mest utvecklade länder, har mindre än hälften av alla kvinnor fått gymnasieutbildning och nästan en tredjedel av befolkningen bor på mindre än 1,25 dollar per dag.

Huvudstaden Accra, är en av de rikaste och mest moderna städerna på kontinenten och upplever för närvarande en period av snabb tillväxt och urbanisering. Även om landets BNP fortsätter att stiga med oljeproduktion, guldgruvor och andra industrier så är majoriteten av den förmögenheten inte fördelad bland befolkningen på grund av hög korruption. Som ett resultat bor de flesta av Ghanas fattiga i landsbygdsområden utan grundläggande tjänster som vård och rent vatten. Småskaliga bönder, som drabbas mest av fattigdomen i Ghana, beror på föråldrade jordbruksverktyg och att man saknar tillgång till förädlade frön och gödningsmedel för att öka avkastningen.

Ghana, som gränsar till Elfenbenskusten, Burkina Faso och Togo, var en brittisk koloni fram till 1957. Då blev det första koloniala landet i Afrika, söder om Sahara, att bli självständigt. Efter en period av turbulens, med flera militära kuper, inrättades en stabil demokrati på 1990-talet.

Ett välgörenhetsprojekt

I Afrika arbetar The Hunger Project för att bygga hållbara, samhällsbaserade program med Epicenter-strategin. Ett epicenter är ett dynamiskt centrum för mobilisering och handling av samhället, liksom en faktisk anläggning som byggts av medlemmar i samhället. Genom Epicenter-strategin samlas 5.000-25.000 personer som ett kluster av landsbygdsbyar. Samtidigt som det ökar samhällets förmåga att gemensamt utnyttja resurser. Epicenterbyggnaden fungerar som en kontaktpunkt där folkets motivation, energier och ledarskap sammanfaller med lokala och icke-statliga organisationers resurser. Under en åttaårsperiod behandlar ett epicenter hungersnöd och fattigdom och går längs en väg mot hållbart självförsörjande, och kan då finansiera sina egna aktiviteter och behöver inte längre finansiella investeringar från The Hunger Project.

Det finns 45 epicentersamhällen i Ghana och man når cirka 494 byar och 324.603 personer. Hungerprojektet har arbetat i Ghana sedan 1995 och ger samhällspartners möjlighet att stoppa sin egen hunger och fattigdom.

Ett välgörenhetsprojekt

Taido Epicenter

Genom hela Afrika mobiliserar Hungerprojektets Epicenterstrategi befolkningen i ett byteskluster inom en 10 kilometers radie för att skapa ett centrum där samhällsledande utveckling utgår från omgivningarna. Genom denna fullständigt integrerade utvecklingsstrategi etablerar och organiserar medlemmar sina egna program för att hantera livsmedelssäkerhet, näring, hälsa, utbildning, mikrofinansiering, vatten och sanitet. Epicentrar följer fyra distinkta faser över en period på cirka fem till åtta år på vägen mot hållbart självförsörjande.

Utbildningar leds av community-baserade animatörer, och epicenterkommittéerna hanterar varje program, inklusive budgetövervakning och ledarskapsövergångar. Epicentret stärker sina partnerskap och skapar ett ännu kraftfullare partnerskap med lokala myndigheter. Taido epicenter tjänar 19 byar med en total befolkning av 8.784 kvinnor, män och barn i Mfantseman distriktet Ghana.

Verksamheten

Hungerprojektet främjar ett holistiskt tillvägagångssätt för livsmedelssäkerhet, och många av dess aktiviteter bidrar till ökad tillgång till tillräcklig mat, men också förbättrade kostvanor, större näringsförmåga och starkare band till lokala resurser. Till exempel erbjuder epicenter förskolor heta, näringsrika måltider till studenter och epicenter landsbygdsbanker erbjuder lån och besparingsprodukter som ofta ökar mängden och kvaliteten på maten på hushållsnivå. Utbildningar äger rum på epicenters demonstrationsgård, där grödor odlas för konsumtion av samhället och distribution till lokala skolmjölksprogram.

Den sanna glädjen

Det är så fantastiskt att möta glädjen hos barnen i Ghana, trots att många inte äger en enda leksak, än mindre en ipad, så leker de hela tiden. Man hör skratt, sång och glädje. Därför blir jag så varm i hjärtat varje gång jag tänker på det.

Jag kommer speciellt ihåg ett tillfälle, vi var i en by i Swedru-området för att lära oss mer om Hunger-projektet. Eftersom jag glömt kameran hemma på hotellet den dagen så hade jag filmat och fotat med mobilen. Ett av barnen ville låna mobilen och titta på filmerna, han visade för alla som samlades runt honom. När de kollat på alla filmer flera gånger om då hittade han mina appar på mobilen, de hade så roligt så jag hade inte hjärta att ta ifrån honom den. Det var första gången han använde en smartmobil men han fattade direkt hur man skulle använda fingrarna till att swipa. Han hittade den mapp där jag har mina spel-appar som pokemon, megaspel och pokerstarscasino, gissa om blev som tokiga och alla ville prova. Att se upphetsningen och glädjen hos barnen var fantastiskt, och än fast alla ville prova så var det inget bråk eller tjafs alls. Många gånger under min resa runt i Ghana så tänkte jag att fler svenskar borde få uppleva detta, fler föräldrar. För jag tror att fler än jag kommer att omvärdera vårt eget föräldrarskap och framförallt hur mycket saker vi köper. Samma sekund som jag lämnade Ghana så började jag planera för nästa resa dit.