UNHCR

Även om flyktingkrisen år 2015 är bakom oss så pratas det än idag om flyktingar i hela landet och åsikterna om detta ämne går verkligen isär bland olika debattörer från alla möjliga håll och i denna del av vår serie tar vi en titt på en organisation som arbetar direkt med just detta område.

Vem är det som är flykting?

Flykting är en person som tvingats fly från sitt land på grund av våld, förföljelse eller krig, en flykting är den som har en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av till exempel sin ras, nationalitet, religion eller medlemskap i en viss social grupp och det mest troliga är att dom inte kan återvända hem eller har en stark rädsla att göra det. Krig och etniskt, religiöst och stamvåld är ledande orsaker till flyktingar som flyr från sina länder. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från bara fem länder i världen, Somalia, Afghanistan, Syrien, Myanmar och Syd Sudan.

Vem är det som är asylsökande?

När människor flyr från sitt eget land och söker fristad i ett land ansöker dom om asyl vilket innebär rätten att som flykting erkännas samt att man då ska få ett skydd och materiell hjälp och den som söker asyl måste visa att hens rädsla för förföljelse i hemlandet har skäliga grunder. I dag finns det omkring 68 miljoner människor på flykt från sitt hemland och 53% av dom är minderåriga enligt statistiken från UNHCR men det är värt att nämna här att av dom 68 miljonerna är det drygt 20 miljoner som klassas som flyktingar medan dom övriga är människor som söker ett bättre liv någonstans.

UNHCR innebär Förenta nationernas flyktingkommissarie och har funnits sen 1951 i nuvarande form, innan dess sen 1922 under nationernas förbund som var föregångaren till FN. Kommissarien kom främst till för att i Europa efter världskrigen fanns det ett stort antal människor som var på flykt och man ville att alla hemskheter som skedde under världskrigen skulle upprepas och 1951 antogs flyktingkonventionen som idag är en riktlinje för arbetet som framförallt sker i form av att ge skydd samt skapa lösningar för flyktingarna som är hållbara på längre sikt.

Verksamheten drivs genom bidrag och donationer från medlemsländerna i FN dock på frivillig basis samt från olika privatpersoner, organisationer och företag som till exempel IKEA och med relativt få resurser arbetar organisationen intensivt för att ge hjälp och skydd till dom behöver det för stunden då många flyktingar vill återvända hem när den möjligheten finns. I grund och botten tycker jag att det är rätt att hjälpa dom människor som måste fly från sina hemländer och samtidigt tycker jag att det ska vara kontrollerat med hjälp av UNHCR som kan detta och har erfarenheten av detta arbete i över 60 år och det finns undersökningar som visar att dom klarar av att göra detta arbete både bättre och billigare än vad länder själva kan göra och framförallt med deras arbete får dom som verkligen är flyktingar den hjälp som dom behöver. I Sverige togs det emot en stor del flyktingar i samband med krisen 2015 och det var inte bara dom som klassas som flyktingar som kom utan det kom och än idag kommer en stor del människor som söker efter ett bättre liv med bra arbete, pengar med mera men min uppfattning är att i första hand ska dom som verkligen behöver hjälpen få den då det inte är praktiskt möjligt att ta emot även alla dessa så kallade ekonomiska flyktingar.