Svenska Kyrkan

Denna gång går vår serie om hjälporganisationer i Sverige vidare med en organisation som är en av dom största i Sverige om räknar till antalet medlemmar.

Svenska kyrkan

Det är väl kanske inte riktigt rätt att kalla svenska kyrkan en hjälporganisation eftersom den i grund och botten är ett trossamfund men mycket av arbetet som bedrivs är just hjälparbete och Svenska kyrkan är en av dom mest populära organisationerna när det kommer till vilka organisationer vi svenskar väljer att donera pengar till. Personligen så tror jag inte på gud eller att någon annan styr över oss människor med sina vakande ögon men tror att mycket av svenska kyrkans arbete för andra människor är något som behövs och måste ge dom ett visst beröm eftersom dom är en av dom organisationer i Sverige som har den högsta procenten när det kommer till utbetalning till ändamålet av dom totala intäkterna då den ligger mellan 92 till 98% dom senaste åren, allt enligt svensk insamlingskontroll där alla organisationer som har ett 90 konto finns listade.

Svenska kyrkan har en lång tradition i Sverige då kristendomen kom till Sverige omkring år 800 med Ansgar men det var först på 1500 talet som det blev en statskyrka i Sverige och den lutherska-evangeliska statusen fick den i slutet på 1500 talet och hade faktiskt till 2000 en nära koppling till den svenska staten men har efter det blivit en organisation som är fristående även om det fortfarande finns lagar som säger att svenska kyrkan ska vara evangelisk-luthersk, rikstäckande och demokratisk och i kyrkomötet består den största delen av politiska ledamöter som representerar dom olika partierna.

Svenska kyrkan bedriver sitt arbete både utomlands och i Sverige på flera olika sätt bland annat finns Svenska kyrkan i utlandet på 45 olika platser där svenskar utomlands kan få sällskap, hjälp, gifta sig eller gå på gudstjänst. Det internationella arbetet består även av samma typ av arbete som många andra hjälporganisationer och tidigare var det under namnet Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission men i april 2008 slogs dom verksamheterna ihop till just Svenska kyrkans internationella arbete och i princip kan man säga att deras arbete innebär att kyrkan engagerar sig för klimat, hållbar utveckling, flyktingar och kulturarv både utomlands och inom landets gränser med grundläggande värderingar som varje människas lika värde, försoning, rättvisa och hållbarhet samt arbete för fred.  I Sverige kan man få hjälp inom många områden både som svensk eller som nyinflyttad till landet med bland annat hjälp i form av samtal med präster som kan stödja i sorgearbetet efter att en nära person gått bort eller så kan dom hjälpa till både ekonomiskt eller med mat och förnödenheter för den som behöver det.

Jag tror att svenska kyrkan fyller en viktig funktion i Sverige även om jag är icke troende och till exempel deras arbete med det svenska kulturarvet blir idag än viktigare när Sverige och världen förändrats oerhört mycket dom senaste åren och även om historia i skolan var ett av dom tråkigaste ämnena då så har jag nu i vuxen ålder kommit fram till att det är viktigt att veta sin historia och bevara den och komma ihåg rötterna som en gång varit en viktigt del i den svenska utveckling av landet.