SOS barnbyar

Hejsan och välkomna tillbaka till ännu en del i vår serie om hjälporganisationer som är verksamma i Sverige och som samtidigt arbetar över hela världen med hjälpinsatser där det behövs. Tanken med denna serie är att få en liten inblick i hur några av alla dessa organisationer som finns arbetar och var dom hjälper till vilket kanske kan vara intressant att veta då det idag finns så många olika problem runt om i världen där denna hjälp behövs för att lindra och allt som oftast ser vi dessa organisationer på våra gator och torg när dom försöker samla in pengar och personligen vill jag gärna veta vart mina pengar som jag skänker går till.

SOS Barnbyar

Efter andra världskrigets slut så såg en österrikisk man som var barnomsorgsarbetare hur många barn som var utan föräldrar led oerhört och denna man vid namn Hermann Gmeiner bestämde sig att något behövdes göras för att hjälpa alla dessa barn. En man kan göra skillnad men samarbete med andra kan göra varaktiga förändringar och därför bildade han SOS barnbyar och hans första barnby fanns i Tyrolen, Österrike 1949 med grundtanken att hjälpa alla dessa barn genom att bygga kärleksfulla familjer och stödjande samhällen.

Hermann som var uppvuxen i en stor bonde familj där hans mamma dog tidigt hade själv upplevt krigets fasor i Ryssland och när han konfronterades med dom många krigsföräldralösa barn och hemlösa barn efter det andra världskriget var han övertygad om att hjälpen för dessa barn aldrig skulle bli effektiv så länge som barnen behövde växa upp utan sina egna hem och tanken på barnbyarna växte fram och med bara 600 Schilling i plånboken så grundade han barnbyarna och under dom följande årtiondena var hans liv oskiljaktigt kopplat till hans engagemang för ett familjebaserat vårdskoncept med en mor, ett hus, bröder och systrar och en by. Med tanken på att hjälpa övergivna barn är resten av hans biografi lika med historian för Sos barnbyar där han först fungerade som by direktör i den första byn i Imst samt organiserade byggandet av ytterligare byar i både Österrike och många andra länder i Europa. Idag finns dess verksamhet i 135 länder för att hjälpa barn och organisationen är en av dom största inom social omvårdnad av barn där man arbetar främst med långsiktiga insatser genom sina byar med målet att inga barn ska behöva vara ensamma.

Verksamheten i Sverige startade så sent som 1972 och arbetet sker enligt barnkonventionen där mycket av arbetet sker genom påverkan, opinionsbildning och insamlingar till olika barnbyar genom fadderprojekt där man som givare kan välja själv vilken by man vill hjälpa och man får även regelbundna uppdateringar från byn hur arbetet fortgår vilket jag personligen uppskattar då man får se hur barnen utvecklas tillsammans i den nya familjen. SOS Barnbyar startade även ett projekt i Göteborg under våren 2017 då det efter den stora flyktingkrisen 2015 fanns ett stort behov bland ensamstående barn och tonåringar som kommit till Sverige och Göteborg där man satsar på att hjälpa dessa barn och ungdomar med att komma in i det svenska samhället framförallt med stöd inom arbete, utbildning och samhällsorientering och med tanke på hur debatten går i Sverige om flyktingar och dålig integration blir det intressant att se om detta projekt lyckats bättre än på andra håll i landet.