Skandinaviska Barnmissionen

Med sitt gedigna arbete för att hjälpa och ge support till världens barn gör Skandinaviska Barnmissionen stor skillnad på flera platser där krig, katastrofer eller fattigdom har stor påverkan på områdets barn och familjer.

Skandinaviska Barnmissionen

Skandinaviska Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som inriktar sig på att göra skillnad och med donationer och insamlingar gör de nytta och bidrar till ett bättre samhälle. Deras arbete stödjer framförallt barn, ungdomar och familjer i drabbade områden och de har flera olika framstående projekt som man kan stödja med hjälp av donationer eller faddergåvor. Samtliga donationer kontrolleras av svenska verksamheter för att säkerställa att gåvorna används som utlovat. I denna artikel kan man läsa mer om Skandinaviska Barnmissionen och varför man ska stödja deras hängivna arbete.

Hur man kan stötta Skandinaviska Barnmissionen

Skandinaviska Barnmissionen gör ett fantastiskt arbete med att förbättra förutsättningarna för världens barn. De inriktar sig särskilt på några extrema platser i världen där fattigdomen är stor eller barnen har sämre förhållanden. Men i dagens läge har de pågående projekt över hela världen som man kan stötta med hjälp av en donation eller genom att bli fadder.

Man kan välja att göra en enskild insättning till deras bankgiro eller stötta deras välbehövda arbete med att göra en kontinuerlig donation genom autogiro. Utöver detta kan man även registrera sig som fadder vilket innebär att man donerar pengar till ett barn och dess familj och dessutom kan ha kontakt med dem genom brevväxling. Gåvan används sedan för att ge barnet sjukvård, skolgång och för att utveckla och förbättra det samhälle där barnet är bosatt. När man registrerar sig som fadder kan man själv välja hur mycket man vill donera varje månad. Om man har ett företag kan man också bli vad som kallas för företagsfadder. Detta innebär att hela kontoret eller företaget kan göra en donation för att stötta det viktiga arbetet som Skandinaviska Barnmissionen gör för världens barn.

Viktiga projekt som barnmissionen sysslar med

Skandinaviska Barnmission har viktiga pågående projekt runt om i världen. Trots detta har de trots allt flera lite mer gedigna arbeten som har fått mer uppmärksamhet från allmänheten. Barnmissionen har i Filippinerna byggt upp en enorm och omfattande verksamhet för att ge vård till sjuka och undernärda barn i området. Man erbjuder då barnen mat, dryck och hjälp med vaccination för att ge dem ett bättre välmående. Men utöver detta lägger Barnmissionen även ner stora resurser på att hjälpa människorna i området för att få en bättre försörjning. Detta arbete består då till största delen av olika projekt för att ge befolkningen mer kunskap om just försörjning.

Viktiga projekt som barnmissionen sysslar med

Zambia har stora problem med att undervisa och behandla spridningen av HIV/Aids. Barnmissionen leder här ett enormt projektarbete med att ge information om denna sjukdom för att ge befolkningen mer kunskap inom detta område. Deras arbete har gjort stor skillnad. Utöver detta erbjuder Barnmissionen även familjer i Zambia vad som kallas för getprogrammet. Detta innebär att de får två getter som ger familjen näringsrik mjölk. Barnmissionen bygger även upp nya skolor där barnen kan fortsätta utvecklas och där de ges grundläggande utbildning.