Röda Korset

Vår serie om hjälporganisationer i Sverige fortsätter och i denna del tar vi en titt på en värdens mest kända organisationer och samtidigt en av dom mest äldsta organisationerna som är verksamma i vårt land idag.

Röda Korset

Den svenska delen av Röda Korset startade upp sin verksamhet 1865, två år senare än det internationella röda korset och är en frivillig organisation som har omkring 1100 lokala föreningar runt om i landet. Det svenska röda korset är en del av den internationella röda kors familjen som finna i drygt 190 länder runt om i världen och har nästan 100 miljoner medlemmar fördelat på anställda, medlemmar och volontärer. Det internationella röda korset bildades in Geneve, Schweiz av Henry Dunant och Gustav Moyneir och eftersom den bildades i Schweiz påminner flaggan en del om den schweiziska flaggan med samma färger men omvänt med korset i rött. I Sverige kunde man dom första åren se att det var en del prinsar som var ordförande i organisationen med bland annat Prins Oscar, Prins August och Prins Carl men även prinsessor har haft en styrande roll med bland annat Prinsessan Christina som ordförande mellan 1993 till 2002.

Verksamheten i Sverige innebär bland annat att dom arbetar med katastrofberedskap vilket märks bland annat vid stora bränder i landet där dom kan få i uppdrag att samordna frivilliga insatser och finnas till hands för att dela ut mat, vatten och andra förnödenheter men även personal som kan ta hand om och lyssna på människor, så kallade krisstödjare som finns till hands både för personal och dom drabbade. I Sverige har röda korset även ett bra samarbete med flera olika företag vid olika katastrofer i landet som tack vare samarbetet hjälper till med mat, sängar, drivmedel, vatten, transporter, finansiellt stöd bland annat vilket jag personligen tycker känns bra då jag sett i många andra länder att detta inte är en självklarhet. Men verksamheten i Sverige är inte bara kris och katastrofinsatser utan Röda korset hjälper även till med stöd till flyktingar och asylsökande, vård till papperslösa och diverse olika utbildningar som till exempel första hjälpen vilket jag personligen tycker ska finnas med som en del av utbildningen i skolan då man aldrig vet när en första hjälpen insats kan behövas. Med drygt 1100 lokala föreningar så finns deras verksamhet i dom flesta större städer i Sverige och mötesplatsen som dom har kallas även kupan där dom bland annat har försäljning av begagnade varor och social verksamhet för den som har behov av det.

Man arbetar även aktivt med dom mänskliga rättigheterna och att dom ska följas och de arbetet kan innebära samtal med politiker för att påverka att görs eventuella ändringar i lagen, man arbetar även aktivt med att dom så kallade krigets lagar ska följas och respekteras vilket innebär i korthet att civila ska drabbas så lite som möjligt vid krig. Man arbetar även tillsammans med dom andra länders röda kors vilket innebär att det svenska röda korset kan bistå med akuthjälp vid naturkatastrofer, krig, svält men även förebyggande insatser för att katastrofer inte ska uppstå. Som privat person kan man donera pengar generellt eller välja vilken hjälpinsats man vill stötta men mer om det kan ni läsa på deras hemsida.