Rädda Barnen

Hejsan och välkomna tillbaka till ännu en titt på en av våra många hjälporganisationer som är verksamma i Sverige. Finns det något som berör våra hjärtan och sinnen mer än bilder på barn som svälter eller är utsatta för något problem? Antagligen inte och det är kanske lätt att tänka på ens egna barn som har en helt annan typ av problem att brottas med i många fall. I denna del tar vi en titt på en organisation som arbetar för att förbättra det för alla barn i världen.

Rädda barnen

Svenska rädda barnen startade sin verksamhet 1919 bara ett par månader efter den internationella föreningens start i England och från starten var det mest tänkt som en välgörenhetsorganisation som skulle hjälpa dom 3 miljoner barn som efter första världskrigets slut svalt och inte hade någonstans att bo men sen starten 1919 har deras arbete förändrats något och numera är rädda barnen en barnrättsorganisation som jobbar med barnens rättigheter i Sverige och världen. Organisationens mål är att skapa lösningar som förbättrar det för barn varaktigt samt att dom ska ha mer inflytande över sina liv och att barnen ska få vara med och bli delaktiga i dom många olika frågor som rör barn.

Organisationen arbetar med flera olika viktiga saker, ett sätt som dom arbetar med är att dom försöker skapa opinion och påverka genom att förbättra kunskaper för bland annat politiker så att besluten som tas i slutändan är för barnens bästa. Rädda barnen ger hjälp och lyssna på barnen direkt på plats i dom områden som är krigshärjade men även mot barnmisshandel, barnarbete, sexuella övergrepp, barnfattigdom samt barns rätt till utbildning för att bara nämna något av allt dom gör för barn. Tack vare rädda barnens arbete i snart 100 år antogs 1989 i förenta nationernas generalförsamling en konvention om barns rättigheter i världen och det mesta talar för att denna konvention kommer bli lag i Sverige till 2020. Jag kan inte nämna alla insatser som dom gör i världen eller i Sverige men en av dom största pågående insatsen är den i Burma där det rapporterats att mer än 300 000 barn är på flykt och lever i flyktingläger i grannländerna där det är otryggt och i många fall utan sina föräldrar och många av barnen råkar illa ut och utan rädda barnens insatser skulle det se ännu värre ut för alla dessa barn.

I Sverige är det kanske inte lika dramatiskt som i flyktinglägren men det finns även här ett stort behov av hjälp och rädda barnen har 11 regionskontot i landet och är verksamma i nästan alla kommuner med lokala föreningar som bland annat jobbar med social verksamhet som killgrupper i några av våra utsatta områden för att skapa en meningsfullare fritid eller med läxläsning och även om Sverige i mina ögon är ett av världens bästa länder att växa upp och bo i så finns det väldigt många barn som behöver all denna sociala hjälp av rädda barnen. På deras hemsida kan man läsa att 90% av deras intäkter går till arbetet med barn och 2017 fick 49 miljoner barn hjälp tack vare deras insatser vilket för mig gott och väl uppfyller tankar och råd som gavs i en föregående artikel på inkludera-mera.