Praktiska råd och tips

I Sverige har vi under många års tid haft ett stort hjärta och vilja att hjälpa andra människor som har det svårt i sin tillvaro och det finns idag otroligt många olika organisationer som arbetar både i Sverige och utomlands för att hjälpa just dessa människor i behov av hjälp. Men det är inte bara dess organisationer som vill hjälpa till utan även vi vanliga människor bidrar med donationer så att dessa organisationer kan hjälpa så många som möjligt och enligt uppgifter så donerar vi svenskar mer än någonsin till människor i nöd. I denna del tar vi en fortsatt titt på några bra tips som kan vara bra att tänka på när man väljer organisation eller projekt som man vill vara med och stötta med sina pengar.

Varför donerar vi?

Skälen till att vi donerar miljontals kronor varje år till hjälp för människor i nöd kan variera något, vissa kanske  känner skuld medan andra vill visa upp att dom minsann är bra människor för sig själv men även för andra eller så kanske man vill hedra någon nära anhörig som gått bort men den största anledningen till att vi donerar pengar är att vi vill hjälpa till att förändra tillvaron och världen för dom människor som har det sämre ställt på grund av till exempel effekterna som skett på grund av katastrofer, krig, svält med mera. Men hur kan din donation göra mest nytta? Häng med så delar vi med av en del tankar och råd vad man ska tänka på.

Första rådet är att tänka på resultaten, personligen har jag allt som oftast tittat mycket på hur stora administrationskostnader en organisation har haft, självklart vill jag att så mycket som möjligt ska gå till dom som verkligen behöver det men har kommit till insikten att det faktiskt är viktigare hur organisationer hjälper dom som behöver hjälpen och ni kan tänka på er donation som ett köp av en vara är det inte många som tänker på hur mycket en VD tjänar utan istället tänker vi på hur produkten är användarvänlig och hur den kommer förbättra mitt liv. Ett bra råd är att tänka på samma sätt när vi skänker pengar eftersom det viktigaste är hur mycket våra donationer faktiskt hjälper till att förbättra livet för andra människor.

Andra rådet är att ge till länder som är fattiga

Vi i Sverige tillhör globalt sett topp 5% bland dom rikaste i hela världen, baserat på en medelinkomst, det innebär att varje krona som vi skänker blir mer värdefull beroende på hur fattigt landet är. Till exempel en tjugolapp kanske inte betyder mycket för just dig men för den som bor i ett fattigt land betyder just denna tjugolapp otroligt mycket och gör en stor skillnad då en krona är värd minst 100 gånger mer för dom mest fattigaste i världen.

Evidens

Tredje rådet är att ge till organisationer och projekt som är evidensbaserade vilket innebär att det är bättre att donera till organisationer som har en stark evidens och som aktivt arbetar med att ta reda på hur mycket projekten förbättrar livet för människor samt som hela tiden försöker förbättra sig. Dessa tre råd kan göra vår insats för människor i behov ännu bättre än det är idag och kanske kan det vi gör i slutändan innebära att mindre människor i världen får lida.