PLAN

En av dom mest utsatta grupperna i hela världen är barn vilket i sig kanske inte är så konstigt då dom har det svårare att klara sig själv och i gruppen barn så flickorna ännu mer utsatta än pojkarna vilket kanske en del beror på helt andra kulturer och seder i många andra länder än i Sverige och i denna del av vår serie om hjälporganisationer så kommer vi ta en närmare titt på en organisation som arbetar just för barnen och med ett särskilt fokus på flickorna.

Plan Sverige

Den svenska delen av Plan startade så sent som 1997 och deras arbete består av både förebyggande och långsiktigt arbete med ett speciellt fokus på flickors lika villkor och jämställdhet, ett val som har gjorts eftersom dom anser att just flickor är den grupp som utsätts mest i världen för olika orättvisor. Allt jobb som dom gör har en grund i FN:s barnkonvention. Själva skriver dom på sin hemsida att don arbetar för alla barns rättigheter men med just det lilla extra fokuset på tjejer eftersom det är vanligare att just dom får sluta skolan eller blir bortgifta i unga år eller till och med gravida när dom ännu är just barn.

Den internationella delen av organisationen började sitt arbete 1937 i Spanien med målet att ge barn boende, mat och utbildning och snart utvecklades tanken på att bidragsgivarna skulle få en relation till barnen vilket medförde fadderskapssystemet som även vissa andra hjälporganisationer använder sig av. Plan är religiöst och politiskt oberoende och har idag sin verksamhet i 73 länder främst i Asien, Afrika och Latinamerika och enligt dom själva har dom verksamhet i 86 000 lokala samhällen som tillsammans har omkring 81 miljoner barn, hur många barn som får deras hjälp framgår inte av deras siffror men har svårt att tänka mig att dom klarar av att hjälpa alla dessa barn.

Plan Sverige hade en gång i tiden ett samarbete med TV4 och deras faddergala men på den tiden var jag ännu relativt ung och kan väl erkänna att jag hade fullt upp med mig själv och alla tonårsproblem men inser idag att organisationen är relativt stor med över 10 000 anställda och ännu flera volontärer och deras intäkter kommer från institutioner som Sida och EU eller organisationer som Radiohjälpen och postkodlotteriet men självklart även från olika företag och oss privatpersoner och årligen investerar plan omkring 3 miljarder kronor världen över i olika projekt. 2016 hade den svenska delen av organisationen 82 000 faddrar och som privat person kan man välja ett område eller om vill bli fadder till en flicka eller pojke och tak vare faddersystemet får man uppdateringar av arbetet som görs med vårt bidrag samt det är även möjligt att ha brevkontakt med ens pojke eller flicka som man är fadder åt.

Jag är skarpt positiv till faddersystemet och den personliga kontakten och uppdateringarna man får när man väljer att donera till PLAN, kan även villigt erkänna att jag till en början var lite tveksam till det stora skrivandet om flickor och deras problem på deras hemsida och min tanke är att alla barn ska få samma rättigheter och samma hjälp oavsett om det är en pojke eller flicka då det i många av dessa länder där man arbetar finns problem för båda könen som behöver lösas och låta barnen vara barn tills dom växt upp. Men efter att läst lite mer så ser jag att det finns arbete med pojkar också kanske inte lika mycket i samma utsträckning och framförallt inte på samma sätt men personligen kan jag stå ut med att flickor får större chans och möjligheter i dessa länder.