Oxfam

Den brittiskt grundade och globala hjälporganisationen Oxfam arbetar med människor och för att bekämpa fattigdom i mer än 90 länder. Organisationens vision är att bidra till att skapa en värld utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och ha makten att själva påverka sin framtid. För att nå dit arbetar organisationen på flera plan bland annat med livräddande katastrofinsatser, utvecklingsprojekt som sträcker sig över lång tid och genom politisk påverkan både lindra akuta symptom och motverka grundläggande problem. Oxfam arbetar sida vid sida med lokala partnerorganisationer och människor för att förändra de förhållanden som ger upphov till fattigdom både i stunden och i framtiden.

Oxfam

Oxfam är en relativt ny hjälporganisation i Sverige men desto mer välkänd utomlands. Oxfam International bildades 1995, men det första Oxfamkontoret öppnades i Oxford 1942. Grundarna var en grupp akademiker och aktivister och organisationen gick då under namnet Oxford Committee for Famine Relief, som senare förkortades till Oxfam. I dagsläget är Oxfam en internationell konfederation som har huvudkontor i 19 länder. Det svenska Oxfam-kontoret öppnade 2014 och där arbetar tio personer med att samla in pengar och informera om organisationen och dess verksamhet. Oxfam i Sverige ingår i den globala Oxfam- rörelsen.

En organisation för möjligheter


Oxfam Sverige beskriver sig som en möjlighetsorganisation, det vill säga att de anser att varje människa själv kan förändra sitt liv, om personen får den hjälp och det stöd som behövs. Alla Oxfam-kontor verkar ihop med lokala samarbetspartners för att hjälpa människor att själva ta sig ur fattigdom. Oxfam arbetar både förebyggande och långsiktigt för att förändra levnadsförhållanden som orsakar fattigdom genom att arbeta med påverkanskampanjer som sätter press på företag och regeringar att ta ansvar för både människor och klimat. Utöver det bistår Oxfam med katastrofhjälp och ger en röst till dem som aldrig annars hörs. Organisationen har över 75 års erfarenhet i ryggen när det kommer till fattigdomsbekämpning, vilket också gör att de vet att deras arbetsmetoder fungerar. Allt arbete följs upp och utvärderas för att nya projekt ska kunna fungera ännu bättre. Oxfam arbetar även tillsammans med forskare för att ta del av nya rön och utveckling inom olika områden. På så sätt kan organisationen hitta fungerande och hållbara lösningar på konkreta problem som utgår från människors faktiska behov.

Mot fattigdom med så låga avgifter som möjligt


Liksom alla andra hjälporganisationer är Oxfam beroende av donationer från privatpersoner och företag. Oxfam har ett så kallat 90-konto i Sverige vilket innebär att organisation är ansluten till Svensk Insamlingskontroll som även kontrollerar Oxfams verksamhet och insamlingar. Kort sagt kan man säga att 90-kontot är en kvalitetsstämpel som intygar att pengarna i insamlingen går till det ändamål som de är avsedda för och att insamlingen sköts på ett etiskt sätt. Svenska Oxfam har konsoliderad ekonomi med Oxfam Novib i Nederländerna och räkenskapsåret 2015/2016 gick 92 % av de intäkter som samlats in till det ändamål som de var avsedda för och de kvarvarande 8 % gick till administration och insamling.

Mot fattigdom med så låga avgifter som möjligt