Läkare utan gränser

Hejsan och välkomna till oss på inkluderamera där vi kommer ta en titt på olika hjälporganisationer som är verksamma i Sverige. Dagligen blir vi överösta med nyheter i tidningar och på TV om olika katastrofer runt om i världen på grund av kriget i Syrien, övergrepp i Burma, torka och matbrist i Afrika bara för att nämna några av alla och som människa är det svårt att inte påverkas av alla dessa nyheter och problem som kan verka ganska främmande för oss som lever i Sverige och Europa där vi inte stöter på alla dessa problem i våra vardagliga liv. Problem som dessa är inte direkt några nya problem och under 1900 talet bildades många olika organisationer som med sin verksamhet arbetar aktivt för att stötta och hjälpa till där det behövs och idag finns det mer än 400 olika organisationer som arbetar med att hjälpa människor, djur, barn eller sjuka och för den som vill hjälpa till är det inte helt lätt att veta vad dom olika organisationerna sysslar med och kanske kan våran inblick i deras verksamhet underlätta för den som faktiskt vill veta vart pengar som vi skänker gör för nytta för dom som behöver hjälp.

Ett väldigt aktuellt tema i Sverige är flyktingar som kom i miljontals till Europa under 2015 från länderna omkring mellanöstern där det tack vare kriget i Syrien och kampen mot ISIS blev ännu mer oroligt i regionen än tidigare även om det just i detta område varit stora problem så länge som jag kommer ihåg. När detta skrivs har det lugnat ner sig något mycket tack vare olika samarbeten mellan länderna i Europa och länder som ligger i närheten av dessa oroliga områden som till exempel Turkiet som tagit emot många från mellanöstern eller Libyen som många söker sig till för att undvika katastrofer i flera länder i Afrika. Men även många hjälporganisationer finns på plats i dessa områden för att kunna ta hand om just dessa flyktingar i närområdet eller direkt på plats där katastrofen är.

Läkare utan gränser

En av dessa organisationer som finns direkt på plats är läkare utan gränser som grundades 1971 av läkare i Paris och som arbetar med att rädda liv och lindra i nödområden och det oavsett etnisk tillhörighet eller politiska åsikter, organisationen bildades eftersom grundarna ansåg att det behövdes någon som i första hand tänkte på människor och inte politik och som samtidigt inte var beroende av till exempel regeringar. Organisationen finns i mer än 60 olika länder och har mer än 3000 anställda och mer än 30 000 lokala hjälpmedarbetare som har som målsättning att ta hand om dom mediciniska behov som kan finnas utan att ta ställning eller välja sida i konflikterna där man arbetar samt för att kunna vara helt neutrala och oberoende tar läkare utan gränser inte emot några donationer från regeringar eller politiska organisationer samt man har även valt att inte motta några medel från företag som är verksamma inom branscher som till exempel vapen, tobak, olja, guld, alkohol, diamant, guld eller läkemedelsindustrin för att kunna bedriva sin verksamhet på plats där det verkligen behövs som mest.