Friends – mot mobbning

Friends är en icke-vinstdrivande stiftelse som bildades för att motverka och stoppa mobbning och andra varianter av kränkningar inom skolan och idrottsföreningar i Sverige. Stiftelsen finansieras genom donationer från företag och privatpersoner och de utbildningar som organisationen genomför finansieras av Arvsfonden. Friends granskas av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto som verifierade välgörenhetsorganisationer har. Stiftelsen startades av Sara Damber 1997 och huvudkontoret ligger i stockholmsförorten Solna och det finns mindre kontor i Göteborg, Malmö och Umeå.

Friends – mot mobbning

Friends arbetar långsiktigt med opinionsbildning, rådgivning och utbildning för att öka kunskapen och engagemanget mot mobbing och kränkningar i samhället, främst gällande ungdomar. I dagsläget arbetar drygt 40 anställda i organisationen och de har varierande utbildning och bakgrund. Gemensamt för alla utbildare inom Friends är att de har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga, utbildarna kan till exempel ha arbetat som beteendevetare, idrottstränare eller pedagoger. Friends utbildningar är inriktade mot alla barn och elever i för- och grundskolan samt gymnasiet, all personal som arbetar inom skolan och föräldrar. Sedan 2003 är organisationen även verksamma inom idrottsrörelsen. Friends kompisstödjare och vision

Friends kompisstödjare och vision

Stiftelsens vision är att bidra till att skapa ett samhälle vari barn och ungdomar får växa upp i trygghet och jämlikhet. Ett steg för att uppnå det arbetet var så kallade kompisstödjare som Friends utbildade på skolorna. Men efter en konferens som Skolverket höll 2011 och där man tog upp resultatet som sju forskare hade kommit fram till, bestämde man sig för att avveckla kompisstödjarna och istället lägga all fokus på utbildning. Det forskarna hade kommit fram till efter att undersökt de åtta vanligast förekommande programmen på skolorna, var att inget program var optimalt och att många skolor av den anledningen istället valde att blanda olika program. Undersökningen visade också att kompisstödjare kunde få motsatt effekt än den som var tänkt. Friends tog till sig av den kritik de fick från Skolverket i rapporten ”Utvärderingar av metoder mot mobbning”, som även Sveriges elevråds centralorganisation gav sitt bifall till. Skolverket ansåg inte att Friends metoder var vetenskapligt förankrade och efter kritiken ändrade Friends sina riktlinjer och ändrade om sina utbildningar.

Friends kompisstödjare och vision

Barn- och ungdomsrådet – stiftelsens experter

2014 startade Friends ”Barn- och ungdomsrådet” vars syfte är att organisationen ska få möjlighet att höra barn och ungdomars röster om deras arbete och olika projekt. I Barn- och ungdomsrådet ingår ungdomar mellan 12 och 18 år och som är bosatta i hela landet. De har olika bakgrund och olika erfarenheten för att upprätthålla den mångfald och jämlikhet som ingår i Friends vision. Friends har uppgett att Barn- och ungdomsrådet verkar som stiftelsens expertgrupp i de frågor som Friends behandlar eftersom rådet består av unga som ingår i de verksamheter som Friends arbetar med och att tonåringarna också tillhör den grupp som Friends riktar sig till för att hjälpa att bekämpa mobbning. Barn- och ungdomsrådet har figurerat i media med bland annat inslag i Sveriges Radio och artiklar i olika dagstidningar. Man har även satsat mycket på att nå ut med sitt budskap via reklamfilmer, där man bland annat har samarbetat med artisten Erik Gadd.