BRIS

Dags för ännu en del i vår serie om hjälporganisationer i Sverige där vi tar en titt på några av alla dom mer än 400 olika organisationer som idag är verksamma i Sverige och hjälper till i olika krisområden över hela världen så häng med på ännu en inblick i en av dessa organisationer.

BRIS

Från mitt arbete som barn och fritidsledare i Sverige under 1990 och 2000 talets början insåg att det finns inte bara flyktingar som mår dåligt i sitt vardagliga liv utan även barn här i Sverige med svenska föräldrar hade problem som självklart såg annorlunda ut jämfört med dom barn som upplever krig eller svält men som ändå upplevdes som enorma för dom själva, några exempel på problem som jag kunde se och höra av barn var stor press av föräldrar inom sport eller skola, problem med självförtroende och utseende, problem med vuxna eller föräldrar som inte har tid att lyssna eller så kunde problemet vara att någon av föräldrarna dricker för mycket och kanske slår dom och en hjälporganisation som arbetar och finns för barn i Sverige är BRIS som står för barnens rätt i samhället.

Barnens rätt i samhället bildades 1971 och är en svensk ideell förening som är obunden och dess verksamhet är fri från religion och politik och dess arbete är för barnens rättigheter i Sverige och styrs av FN:s barnkonvention från 1989 och denna konvention har framförallt fyra principer som jag tror inte alla känner till ens idag, 1. Förbud mot diskriminering där alla barn har rätt att ta och del av sina rättigheter, 2 Barnets bästa i främsta rummet, vilket innebär att alla beslut som tas och rör barn ska beakta barnets bästa, 3 Rätten till liv och utveckling, inte bara barnets överlevnad utan även hans eller hennes utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga, 4 Rätten att få komma till tals, Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt. Dessa principer kan låta som det är en självklarhet men om sanningen ska fram så vet inte många vuxna om dessa rättigheter då Bris i sitt vardagliga arbete stöter på många barn där dess rättigheter inte tillgodoses och denna konventionen ska från år 2020 bli svensk lag.

Som barn kan man chatta, maila, ringa eller besöka dess forum och diskutera eller prata med anonymt med vuxna som kommer att lyssna på alla dom saker man tänker på och behöver prata om och för många barn kan det vara en otrolig lättnad att prata av sig om allt som far runt i huvudet och jag kommer ihåg från mitt arbete som fritidsledare att just detta var något av det viktigaste för barnen jag möte i verksamheten där jag arbetade. Till Bris kan även vuxna ringa för att få stöd och information både som förälder och idrottsledare samt det finns även möjligheter att få stöd i form av gruppmöten där man som barn får möta andra barn i liknande utsatta livssituationer som en själv vilket som barn kan vara ganska skönt då man kanske lätt tror att man är ensam i hela världen med just detta problem och att få möta andra kan vara stärkande och underlätta.