Amnesty International

Amnesty International är en global organisation med huvudkontor i London. Rörelsen består av ungefär 2 miljoner människor som donerar pengar och arbetar för mänskliga rättigheter. Organisationen strävar efter att vara neutral – det vill säga självständig från olika länders regeringar, olika religioner och olika politiska grupper. Amnesty arbetar för att frigöra människor som har arresterats för sina åsikter, för sin etnicitet och för sin religion.

Historia

Amnesty grundades år 1961 av brittisk advokat vid namn Peter Benenson efter att två portugisiska studenter sattes i fängelse för att ha skålat för frihet. Detta upprörde Benenson mycket och han bestämde sig för att skriva om det. Tusentals människor svarade honom. Till en början var organisationen brittisk, men redan år 1963 bildades ett internationellt sekretariat. Seán Mac Bride blev ordförande för Amnesty samma år och han tilldelades senare Nobels Fredspris. Den svenska delen av Amnesty International startades år 1964. Idag finns det ungefär 100,000 Amnesty-medlemmar i Sverige.

Framgångar

Amnesty spelar en viktig roll när det kommer till att informera om och belysa brott mot mänskliga rättigheter runt om i världen. Efter att “The Great Palm Oil Scandal,” deras rapport om arbetsförhållanden på Wilmars plantage i Indonesien, släpptes år 2016, och efter kampan

jarbete som riktade sig mot stora internationella köpare av denna palmolja (Kellogs, Colgate-Palmolive, Nestlé m.fl.) förbättrades arbetsförhållandena på Wilmars plantage. Fler fick fast anställning och lönerna ökade med ungefär 25 %. I februari 2018 ändrades 14 fångars dödsstraff till livstids fängelse i Benin efter att representanter från Amnesty besökt fångarna i fängelset, samlat in underskrifter och suttit i möte med justitieministern och talmannen för att kräva upphävning av dödsstraffen.

Motgångar

Trots att Amnesty är en rörelse som är dedikerad till att göra världen bättre är den inte helt problemfri. The Guardian rapporterade den 3 juni 2019 att Amnesty International i Zimbabwe får stänga ner efter misstankar om bedrägeri där miljontals dollar från givare ska ha missbrukats. Amnesty International rapporterade efter detta att de sedan bedrägeriet uppdagades har arbetat för att säkra givarnas kapital.

Några månader tidigare gjordes en självständig och mer helhetsmässig rapport om Amnesty International som arbetsplats efter att två personer som arbetade för organisationen i Paris och Geneve begick självmord. Varningar om fientliga arbetsplatser och omfattande mobbning fanns med i rapporten. Al Jazeera berättar i ett inslag om rapporten att 39 % av de anställda har utvecklat mentala eller fysiska problem enbart på grund av arbetskulturen. I den följande intervjun berättar Amnesty International nya generalsekreterare Kumi Naidoo att han tror att detta har att göra med att många är stressade över de allvarliga situationer som de har att göra med. Han erkänner också att han tycker att Amnesty behöver omorganiseras.

 

Naidoo önskar att Amnesty som organisation nu ska dömas efter hur de agerar framöver och inte efter vad som redan har hänt. Han nämner också att organisationen frivilligt har gjort denna rapport offentlig och att ledningen har reflekterat över situationen, bett om ursäkt och varit villiga att avgå. Han hoppas att organisationen ska kunna omstruktureras och han uppger att han tror att de kan göra stora förändringar redan inom ett års tid.