Om oss

Fred o Mats 240Manifest 240Ballonger 240

 

Inkludera mera är ett projekt där en grupp folkhögskolor vill ta på sig ansvaret att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Tillsammans med lokala organisationer diskuterar vi, lär vi oss mer och utbyter erfarenheter - med målet att ta fram metoder för att motverka rasism, intolerans och främlingfientlighet. Vi vill vidareutveckla positiva gemenskaper där alla sorters människor ryms och lär av varandra. Demokrati och de mänskliga rättigheterna är vår utgångspunkt.

Under våren och hösten anordnar folkhögskolorna tillsammans med sina samverkansorganisationer aktiviteter, exakt vilka bestämmer varje folkhögskola utifrån sin personlighet, sin samverkanspartner, sin uppgift och sitt geografiska läge. Sen går budkavlen i ringdansen där en skola besöker en annan folkhögskola, som i sin tur besöker en tredje folkhögskola - tills ringen sluts. Där berättar skolorna för varandra vad de kommit fram till. Och så samlar vi ihop alla budkavlar till år 2015 då vi vidareutvecklar vårt samarbete och sträcker oss över våra nationsgränser. 

Projektet samordnas av FOLAC, folkhögskolornas gemensamma internationella uppdrag. Vi samarbetar med stiftelsen EXPO. RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation är huvudman för projektet.

Projektet finansieras av Arvsfonden. Här finns projektbeskrivningen.

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP