Lokala aktiviteter

Kursdeltagare på Röda korsets folkhögskola lär och agerar mot diskriminering

Röda korsets folkhögskola har jobbat med temat ”Vem är svensk” tillsammans med Skärholmens bibliotek och Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum samlar in berättelser och arkiverar för framtida forskning. En etnolog från museet kom till skolan och berättade om projektet för deltagarna på allmän kurs. De diskuterade frågeställningen som många upplevde som provokativ. De fick i uppgift att skriva ett brev kring frågan till någon närstående. Dessa brev överlämnades till stadsmuseet. Etnologen Susanne Höglin intervjuade också flera deltagare. Några kurser läste delar av Qaisar Mahmouds bok ”Jakten på svenskhet”.

 Under diskussionerna kring svenskhet kom frågan om svenska som andraspråk upp. Vi har pratat mycket om detta förr om åren då många upplever att ämnet på grundskolan leder till en segregation bland barnen och att barnen upplever att de pekas ut som ”icke-svenskar”. Inkluderagruppen gick då vidare på denna tråd och gjorde en utställning på Skärholmens bibliotek om svenskhet och svenska som andraspråk. Vi hade en vernissage på biblioteket där allmänheten bjöds in och skolor i närområdet bjöds in genom skolbibliotekarierna. Uppslutningen var inte så stor bland den målgruppen men en journalist från lokaltidningen Södra Sidan var där. Hon skrev ett stort reportage där flera av våra deltagare blev intervjuade.

Detta fick stor spridning och rönte stor uppmärksamhet i gruppen ”Lärare mot rasism” på Facebook. Det ledde till att Södra Sidan följde upp med ytterligare en artikel. Vi har också blivit kontaktade av Bredängsskolan som vill ha en utbildningsdag tillsammans med oss i slutet på september om likabehandling och svenska som andraspråk. Under denna dag kommer sannolikt Gustav Fridolins statssekreterare Helene Öberg närvara, för att lyssna och lära.

Ulrika Sandin, lärare i kursen Agera utan att diskriminera

Läs kursens skrivelse till Skolverket

 

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP