Lokala aktiviteter

Föreläsningsserie, språkcaféer, antirasism och normkritik på Birkagårdens folkhögskola

Gränsbrytarna 660

Gränsbrytarna, föreläsning med Erik de la Reguera i ABF-huset, Stockholm

 

Birkagårdens folkhögskola kommer att fortsätta med den föreläsningsserie riktad till folkhögskolor och allmänhet som skolan bedrivit tidigare (Intoleransens ABC - se facebook för mer info). Detta är ett samarbete med ABF Stockholm och sker i ABF-huset i Stockholm. Under hösten siktar skolan in sig på att ordna anti-rasistiska filmvisningar/filmfestival med samtal och diskussion, för folkhögskolor och allmänhet.

 

 

Vi kommer också att starta språkcaféer som drivs av våra deltagare där nyanlända kan öva sin svenska och få hjälp med läxor. En förhoppning är att dessa möten kommer inspirera till ytterligare projekt och idéer. När detta språkcafé byggts upp kommer vi bjuda in media som, om det lanseras rätt, borde skriva om oss.

 

Vi kommer också att genomlysa vår verksamhets arbete med normkritik och anti-rasism med fokus på relation lärare-deltagare och deltagare-deltagare. Vi skulle, om det visar sig att tid finns, vilja ta detta arbete vidare och speciellt fokusera på hur nätet används av diverse rörelser, och av deltagarna, som en metod för att exkludera samt inkludera.

 

Ett flertal anti-rasistiska projekt kommer att bedrivas på skolan nästa år: Temadagar kring feminism och fokus på rasismen och fascismens historia, migration m m inom de olika ämnena.

 

Joakim Sveland, projektsamordnare på Birkagårdens folkhögskola

 

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP