Lokala aktiviteter

Långsiktigt hållbart samarbete för ett inkluderande samhälle på Helsjöns folkhögskola

 

Påflykt affisch 680

 

På Helsjöns folkhögskola finns en lokal styrgrupp för projektet Inkludera mera som består av fyra pedagoger och sex studerande från olika linjer. Skolans samarbetsorganisation är Svenska kyrkans unga i Göteborg (SKUG), vars vice ordförande sitter med i styrgruppen.

Ett av de övergripande målen är att medverkande folkhögskola och samverkande organisation ska etablera ett långsiktigt hållbart samarbete kring metoder för att motverka främlingsfientlighet och bidra till ett inkluderande samhälle. Som ett led i detta bidrog Helsjöns folkhögskola på SKUG's distriktsårsmöte med en workshop under rubriken "Vi och dom - en fråga om medmänsklighet" och samtal kring vardagsrasism. Workshopen avslutades med att deltagarna i grupp fick ta fram förslag på vad jag, SKUG och Svenska kyrkan kan göra för att fler ska kunna känna sig inkluderade i samhället. Fokus låg på nyanlända flyktingar och EU-migranter.

 

Under förra året och våren har det varit mycket nyhetsrapportering kring människor som är på flykt och som flyr med båt över Medelhavet. Den lokala styrgruppen tyckte att det var viktigt att bättre förstå hur det är att vara på flykt och i större utsträckning få ta del av ögonvittnesskildringar och personliga berättelser. Det är så lätt att människors utsatthet, lidande och nöd upplevs som något avlägset och svårt att ta in enbart genom nyhetsrapporteringen. Därför bjöd vi in fotojournalisten Anders Hansson som arbetet med att skildra människor på flykt under 10 års tid. Anders Hansson gav nyligen ut en bok som heter "Flykt" i samarbete med Röda korset. Anders fotografier och berättelser från sina personliga möten med olika människor på flykt bidrog starkt till ökad kunskap och förståelse för hur set är att vara på flykt och för flyktingsituationen i och omkring medelhavet. Anders Hansson var en mycket kunnig och engagerad föreläsare som varmt rekommenderas dessutom var hans bilder fantastiska.

 

På flykt Rödakorsetistprpspastorat 220På flykt workshop diskussionsforum 220På flykt workshop skapande 220

 

Föreläsningen följdes upp med tre olika workshops:

 

1. Skapande workshop där deltagarna fick diskutera och fundera kring att vara på flykt och bestämma sig för en personlig sak de skulle ta med sig som betyder som betyder mycket för dem. Saken gestaltades sedan i lera.

2. Diskussionsforum där deltagarna leddes av de studerande i styrgruppen för "inkludera mera" och diskuterade fritt på flykttemat utifrån ett diskussionsunderlag och dagens föreläsning.

3. Dokumentärfilm med efterföljande diskussion. Dokumentären som visades var "Ensamkommande flyktingbarn dokumentär", en jättebra dokumentär från UR.se. Se filmen

 

Samtliga workshops redovisades på Helsjöns öppet hus dag i en sal helt tillägnad "Inkludera mera".

På kvällen samma dag anordnades en öppen föreläsning med Anders Hansson i vårt lokala samhälle (Horred) på samma tema. Kvällen var ett samarbete mellan Helsjöns folkhögskola, Röda korset Horredskretsen och Istorps pastorat. Föreläsningen hade annonserats i lokaltidningen (Markbladet).

Vi skickade även in en insändare i lokaltidningen som når ca 40 000 läsare och publicerades såväl i den digitala- som pappersutgåvan. Läs insändaren 

Joel Aspegren, projektsamordnare på Helsjöns folkhögskola

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP