Lokala aktiviteter

Skarpnäcks folkhögskola jobbar för en inkluderande stadsdel

  

Våren 2015

 

Folkhögskolans dag 660

 

Under ledning av Cajsa Tartsay har en samhällsförändrargrupp med studerande på Skarpnäcks folkhögskola träffats en gång i veckan. De har diskuterat samhällsfrågor, sett filmer och haft besök av föreläsare.

 

Bibliotek 658

 

 

Cajsa har också jobbat tillsammans med en grupp romer i Skarpnäck för att köpa in böcker till skolans romska bibliotek som invigdes på folkhögskolans dag den 21 mars. Tanken är att de som vill ska kunna låna böcker för att läsa och lära sig mer om romers kultur och historia.

Skolan bjöd in Tobias Hübinette för att prata om segregation och hur det hänger ihop med bostadsbyggande. Till denna föreläsning kom politiker och massor av folk från området. Ordförande i stadsdelsnämnden var på plats. Skolan har skickat ut pressmeddelande om nybyggnation av 2500 bostäder i närområdet, där de har tryckt på vikten av ett blandat boende för att bevara det unika ännu så länge inte icke-segregerade Skarpnäck. 

Skolan har haft en temadag med föreläsare från Expo – Bilal Osman, med efterföljande workshops.

Under våren bjöd skolan också in tre skolor till en eftermiddagsträff för att inspireras av varandra. Två skolor, Runö och Sundbybergs folkhögskolor, dök upp till en träff som blev uppskattad.

 

 

Ringdansen den 5 maj 

Vad vi gjorde

23 deltagare träffades från tre stockholmsskolor. Vi började med presentation av oss själva och skolorna. Vi definierade vad ordet “inkludering” betyder för de olika deltagarna. Många olika betydelser av ordet kom upp.

Skarpnäcks folkhögskola berättade om vad de hade gjort under det första året.

Sundbybergs folkhögskola berättade om Megafonen och sitt arbete med MKC. Där har MR-gruppen som är ett onsdagstillval fått gå på kurs med Mångkulturellt centrum. De har senare gått vidare med att hålla samma kurs för de andra klasserna.

Runö folkhögskola - pratade om sitt arbete och hur det är att ha en skola i Vasastan. Inte många deltagare på skolan bor i närområdet.

Man har haft föreläsare, workshophållare på olika teman. Flera deltagare har lärt sig att producera radio. Några har gjort radio på persiska.

Diskussionsfrågor för blandade grupper för att komma vidare med metodarbete:

Hur jobbar vi med inkluderingsfrågor idag på er skola? Vilka är med och hur märks det på skolan? Och - hur vill ni kunna beskriva er folkhögskola om ett år?  Hur kan skolan bli ännu bättre på att jobba inom området?

Sammanfattning av gruppdiskussionerna:

Svårt att beskriva skolan hur den ser ut om ett år. Engagemanget borde vara högre på skolan. Men hur? Det behövs mer kunskap på området för att väcka engagemang. Överlag så behövs mer egen disciplin bland de studerande menade man från grupp 1.

Grupp 2 pratade lite om vilka utbildningar som fanns först. Hur vi vill att det ska se ut - att det ska vara en bra skola. Att man inte ska behöva prata om inkludering överhuvudtaget, det ska vara helt självklart. Man skulle kunna se till att ämnet blir obligatoriskt Det kan finnas med i alla utbildningars kurser på något sätt.  Klasserna blandas genom tillvalsämnen, alla känner alla.

Grupp 3 - samhällsgrupperna som lär sig ämnet borde gå runt i andra klasser. Ett bra sätt som Sundbyberg jobbar på att deltagarna undervisar andra deltagare. På Sundbyberg ska man leta sig utanför skolan, undervisa på högstadium. Man kan engagera hela skolan genom att man presenterar projektet Inkludera mera för hela skolan i starten på läsåret.

Det skulle behövas fler teman i klasserna. Att man går in i klasserna och presenterar för varandra.

Vad tar vi med oss hem?

Kul att vara här och höra om andras arbeten. Vore kul att använda oss av varandra. Bra dag!

Martin Wikström och Cajsa Tartsay samordnare för Inkludera mera på Skarpnäcks folkhögskola

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP