Lokala aktiviteter

Inkludera mera med Nyköpings folkhögskola

dom som inte finns

Vem blir fundamentalist? Hur skapar vi positiva gemenskaper?

De frågorna hoppas projektet Inkludera kunna besvara. Pengar kommer från Allmänna arvsfonden. Just nu jobbar 31 folkhögskolor tillsammans arbetar för att ta fram metoder mot rasism och främlingsfientlighet - men inte mot rasister. Projektet vill utveckla positiva gemenskaper där alla sorters människor ryms och lär av varandra. Demokrati och de mänskliga rättigheterna är vår utgångspunkt. Nyköpings Folkhögskola startade våren 2014 projektet med att samla intresserade deltagare och deltagandet är frivilligt. Tre lärare organiserar arbetet.

Höstterminen rivstartade 21/8 med att Christer Mattsson, som skrivit boken Tio lektioner om tolerans och som jobbat fram Toleransprojektet i Kungälvs kommun efter mordet på John Hron, träffade skolans lärare för att så frön till hur de kan undervisa om dessa frågor.

Två politikerträffar arrangerades 9 och 10/9 på skolan med inbjudna lokala representanter ur kommunfullmäktige från alla partier. Förberedda frågor besvarades och diskuterades. De flesta frågorna hade klar inkludera-relevans.

En arbetsgrupp med lärare och deltagare jobbade fram en politikerträff 11/9 i Nyköpings mest mångkulturella område Brandkärr. Samtliga åtta riksdagspartier fanns representerade. Information på svenska, somaliska och arabiska gick ut. Träffen tolkades så att deltagarna inte skulle känna sig hindrade av språket.

18 september gjorde skolans deltagare gemensam bussresa till naturreservatet Stendörren. Här blev det praktiska problemlösningsuppgifter i grupp för lära känna varandra över kurs- och språkgränser.

 

livschanser skylt 660

övning livschanser 660

 

19 september nystartsmöte

Alla kurser samlas i aulan för

-          Presentation av inkluderaprojektet med olika planerade datum

-          tankeställare övningen ”Ett steg framåt” visad på scenen,

-          reflekterande bikupor om vad vi precis fått se,

-          Vilka orättvisor möter vi i vardagen?

Deltagarna pratar med varandra runt bordet

gemensamt formulerande av olika sorters orättvisor/exkludering/diskriminering

-          Exemplen från de olika borden skrivs samtidigt på dator så att det syns på vita duken i aulan.

Vid vidare intresse och engagemang bildar deltagarna arbetsgrupper utifrån dessa ”utanförskapsexempel”. Vad beror denna orättvisa på? Varför är det så? Vad kan vi göra åt det? Vad vill jag förändra? Vad kan vi på skolan göra?

Veckan innan sattes affischer upp runt om på skolan för att väcka nyfikenhet och frågor inför den 19:e.

23 september föreläste islamologen Mohammed Fazlhashemi om fundamentalism.

1 oktober såg skolans deltagare tillsammans föreställningen Dom som inte finns, av och med berättargruppen Som sagt bestående av Pelle Jageby och Bennie Åkerfeldt. Ur berättelser om s k ovanliga personer fördes vi in i tankar om vikten av att våga möta den andre på riktigt, med hjärtat.

16 oktober föreläsning för hela skolan om positiv antirasism, Haris Grabovac från EXPO.

 

röda korsets Ulrika

 

4 november fick skolan besök av 35 deltagare och lärare från Röda Korsets folkhögskola.

Upplägget för dagen blev i stora drag:  

-          Mottagande och fika i aulan. Hälsa på varandra.

-          Ulrika och deltagarna från Röda Korsets berättar om hur de arbetar specifikt med frågan om hur studiemedelssystemet förhindrar inkludering (t ex för få veckor för sv2-deltagare att få möjlighet att gå ”hela vägen”.)

-          Haris Grabovac presenterar Tillsammansskapet. Han inspirerar och ger tips på hur man kan gå tillväga för att arbeta långsiktigt, målmedvetet, lokalt och positivt för tillsammansskap. Hur vi gör en för-rörelse snarare än en mot-rörelse. (Medan föreläsningen Positiv antirasism är en förklaring av teoretisk förankring kommer denna dag att helt koncentrera på konkret praktik.)

-          Rundabordssamtal i små grupper om vad just du skulle kunna göra i ditt bostadsområde för att det skulle bli Lite bättre.

-          Uppsamling och storgruppsamtal.

-          Efter lunch: av Haris, mig och Ulrika handledda samtal med syfte att komma fram till vad och hur vi kan gå vidare med arbetet lokalt. Alla förslag finns dokumenterade.

 

4 december Inkludera- möte, skolans lokala styrgrupp (lärare: Robert och Awes; deltagare:Camilo, Rodrigo, Nasra, Jonathan; samt Pernilla Pettersson från Ung Kraft)

9 december Inkludera-möte, lokala styrgruppen

10 december skolans styrgrupp (samt en intresserad deltagare) besöker Röda Korsets folkhögskola. Film+föreläsning+erfarenhetsutbyte

 16 december Inkludera-möte, lokala styrgruppen

 

arbetsgruppRobert Olsson, samordnare Nyköpings folkhögskola

 

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP