Lokala aktiviteter

Röda korsets folkhögskola: CSN-regler gör att utlandsfödda inte hinner studera klart

På Röda korsets folkhögskola i Skärholmen har kursdeltagare gjort en film om hur CSN-regler diskriminerar utlandsfödda. Begränsningar gör att kursdeltagare tvingas sluta i förtid, innan de är färdiga med de behörigheter de behöver för att komma vidare. 

Se filmen!

Hänt senare under våren 2015:

Filmen har även skickats till alla ordinarie ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet i riksdagen. De har även blivit inbjudna till ett seminarium på skolan då filmen premiärvisades inför hela skolan och då vi redogjorde för problemen. De politiker som var här på valdebatten bjöds också in. Till seminariet kom enbart en riksdagsledamot. Utöver det var Nyköpings folkhögskola här och Ingegerd Akselsson Le Douaron.. Vi förvånas över hur lågt intresset tycks vara kring denna fråga. Vi har vid upprepade tillfällen försökt bjuda hit eller få kontakt med ansvarig skolminister Aida Hadzialic men hon har inte haft möjlighet/inte prioriterat, att komma.

 Vi har blivit intervjuade av tidningen Folkhögskolan där problematiken skildras i ett stort reportage i senaste numret.

Vi planerar att avsluta arbetet med att göra en skrivelse till Aida Hadzialic där vi betonar vikten av att stärka möjligheterna för studier för gruppen utlandsfödda vuxenstuderande. Vi hoppas att vi kan få många folkhögskolor i landet att skriva under. Det ligger nämligen i ”pipeline” att riksdagen snart kommer att fatta nya beslut gällande CSN så det är viktigt att uppmärksamma beslutsfattarna på denna fråga som att den inte glöms bort och att de förstår var det behövs extra resurser.

Ulrika Sandin, samordnare för Inkludera mera på Röda korsets folkhögskola och medlem i projektets centrala styrgrupp

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP