Lokala aktiviteter

Ett hopp för Skärholmen

Deltagare Sara Araya talar 660

"Rösta för förändring och mångfald och allas lika värde!" den uppmaningen kom från folkhögskoledeltagaren Sara Araya en solig eftermiddag den 9 september på Skärholmens torg i Stockholm. Det är valtider, valdeltagandet är lågt i stadsdelen och arbetslösheten är hög. Södra Stockholms och Röda korsets folkhögskolor, grannar med varandra i Skärholmen, ordnade i samverkan en manifestation: "Ett hopp för Skärholmen".

Röda-korset-tågar-660

Med banderoller och ballonger tågade studerande och lärare från varsitt håll mot torget, där de sammanstrålade. Två unga artister från skolorna rappade och två studerande talade. Skärholmsborna uppmanades att rösta i valet, för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle - mot rasism.

Fd-deltagare-Adem-D-talar-660

Att vi röstar medvetet mot främlingsfientlighet och rasism påverkar också dem som har det svårt i andra länder, sa Adem Dresevic från Röda korsets folkhögskola. Att rösta är inte bara en rättighet utan också en skyldighet. Två lärare, Anette Lydén och Ulrika Sandin var initiativtagare till manifestationen som också var en del av arvsfondsprojektet Inkludera mera.

 

Ett-hopp-för-Skärholmen-660

Manifestationen avslutades med ett gemensamt hopp för Skärholmen, för en mer inkluderande framtid.

Lärare-Mikael-G-Röda-korset-660

Mikael Gustafsson, lärare på Södra Stockholms folkhögskola och aktiv i föreningen Offensiv folkbildning betonade att det är viktigt att stå upp och säga ifrån. Farligast är avtrubbningen, när människor gång på gång uttrycker sig nedsättande om andra, menade han. Vi kan hamna i att rycka på axlarna, istället för att reagera starkt. Ett sätt att påverka är att rösta. Han kommer, nu i veckan före valet, att gå och förtidsrösta tillsammans med sina studerande.

Poliser-på-cykel-660

På en terrass ovanför torget stod fyra poliser på cykel och övervakade lugnt vad som hände på torget. Folkhögskolornas uppmaning till Skärholmsborna att rösta blev också en manifestation för att antirasism allra bäst uttrycks med kärlek och fredlig inkluderande gemenskap.

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP