Lokala aktiviteter

Filmkväll och öppet hus på Helsjöns folkhögskola

annons-660

 

Den 15 maj genomförde Helsjöns folkhögskola en filmkväll på temat kulturmöten och rasism. Aktiviteten annonserades i regionens lokaltidning på Helsjöns folkhögskolas hemsida och facebooksida. Vi satte även upp affischer på skolan och på centralortens gemensamma anslagstavla. Vi hade även förmånen att få besök av fyra styrgruppsmedlemmar från Malmö folkhögskola som var vår ringdanspartner under själva filmkvällen.

På-scen-220Deltagare-220Två-deltagare-220

Filmkvällen började med att några studerande från Helsjöns folkhögskola berättade och delade med sig av sina kulturmöten från resan till Anafora i Egypten. Anafora är en plats där egyptiska kopter (Egyptens största religiösa minoritet) driver retreat och jordbruk och dit människor från olika delar av välden kommer för att bl.a. arbeta som volotärer eller bara söka vila. Helsjön har sedan några år tillbaka ett nära samarbete med Anafora.

 

Därefter visades fyra olika filmer på temat kulturmöten och rasism. De utvalda filmerna:

  • The Butler: Filmen handlar om Cecil en trogen butler som arbetar för sju olika presidenter i Vita Huset under 30 år. Från maktens innersta krets får han bevittna historiska händelser och förändringen av den amerikanska raspolitiken. Samtidigt som Cecil är trogen mot sina presidenter oavsett raspolitik börjar hans söner att kämpa för de svartas rättigheter och betraktar sin far som en passiv husslav.
  • Do the right thing: Filmen utspelar sigpå en av sommarens absolut hetaste dagar i Brooklyn, New York, år 1989. Det är inte bara brännhett i luften, det börjar även koka i relationerna mellan olika etniska grupper. Just denna dag tar tålamodet slut för några av Brooklyns afroamerikanska ungdomar vilket får dramatiska följder för alla inblandade.
  • Play: En film baserad på verkliga brottsfall i Göteborgsområdet, där mörkhyade barn på ett mycket listigt sätt rånade vita barn på värdesaker. Under ett par timmar får vi följa när en grupp barn rånar en annan grupp och det obehagliga maktspel som alla dras in i. När vuxenvälden sedan ska skipa rättvisa blir det inte mindre obehagligt.
  • Crash: En laddad skildring av olika människors möten i ett Los Angeles där rättsväsendet surnat och där rädslan för det obekanta skapar osäkerhet, hat och vrede.

Vi i styrgruppen försökte välja filmer med varierad ingång på temat, som vi hoppades inte så många redan sett och som problematiserar snarare än moraliserar.

Filmerna visades samtidigt så var och en fick bestämma sig för en film att se och sedan diskutera kring. Till filmerna serverades popcorn. När filmerna var slut gick bjöds det fika. De som sett samma film fikade tillsammas och diskuterade filmen utifrån ett enkelt diskussionsunderlag som anpassats för respektive film.

Deltagare-fikar-2-220deltagare-fikar-220Deltagare-samtalar-220

Det blev en mycket trevlig kväll med mycket bra film, goda möten och viktiga samtal kring rasism och kulturmöten.

 

öppethus330-ståendeFrågor-330

 

Ett par dagar senare hade vi öppet hus på Helsjöns folkhögskola och då fick projektet Inkludera mera en egen sal till förfogande där vi presenterade projektet och de aktiviteter som Helsjöns folkhögskola i samarbete med Svenska kyrkans unga i Göteborg genomfört under terminen. Vi redovisade vår affischkampanj, bibliotekssatsning och filmkväll. Sedan fick besökarna möjlighet att göra egna affischer samt själva fylla i attitydundersökningsenkäten som de studerande på allmän linje gjort i början av året.

 

Joel Aspegren lokal projektsamordnare, Helsjöns folkhögskola

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP