Lokala aktiviteter

En kväll på Malmö folkhögskola om tre diskrimineringsgrunder

 

2. affisch-340

 Av Tina Ennab, projektsamordnare på Malmö folkhögskola

Under Malmö folkhögskolas utåtriktade aktivitet hade, åtta deltagare och två lärare valt att arrangera något som skulle locka allmänhetens intresse. Efter enkäten som genomförts bland skolans deltagare framkom att vissa diskrimineringsgrunder stod ut som extra viktiga för våra deltagare. Vi valde att inrikta vårt kvällsarrangemang på de tre mest angelägna diskrimineringsgrunderna för våra deltagare, vilka var:

-          Att i högre utsträckning uppmärksamma olika funktionsnedsättningar

-          Att arbeta mot rasism

-          Att informera mer kring jämställdhet och kvinnors perspektiv

Vi hade i vår arbetsgrupp använt begreppet främlingsfientlighet ganska brett då vi tolkat in ”rädsla för det som inte är jag” och medvetet vidgat begreppet till att inte bara beröra främlingsfientlighet i bemärkelsen rasism utan alla olika möjliga identiteter som kan innebära att man av andra anses inte tillhöra normen.

Kvällen hölls på Lindängens Folkets hus, Mottetten, och cirka 55 åhörare tog sig till detta tisdagsarrangemang den 27 maj. Som marknadsföring hade deltagarna tillverkat och satt upp affischer och flyers runtom i Malmö samt besökt Malmös andra folkhögskolor för att bjuda in dem.

Deltagarna valde att blanda innehållet under kvällen med föreläsningar, diskussioner och filmer. Först ut var Hamza Ftounis, grundare av Tung Baba Movement som visade sin dokumentär ”Verkligheten” under temat antirasism. Tillsammans med vår konferencier för kvällen – Volia Johnson – samtalade Hamza och publiken kring frågor som rörde filmen och Hamzas arbete. Efter detta bjöds det på soppa tillredd av två deltagare i Inkludera. Smakerna hade de satt perfekt och många frågade dem om receptet till den vegetariska linsgrytan Shorabet adas.

Nästa talare var grundaren för den feministiska organisationen Mazi, Anna Valsamidis. Anna berättade om sitt jämställdhetsarbete som hon gör tillsammans med unga killar i projektet Mazi. Nästföljande dag hade de en resa till Riksdagen för att ställa sina frågor till politiker. Utöver arbetet Mazi berättade också Anna om sina egna erfarenheter kring sin resa att hitta sin identitet både som kvinna och med sitt blandade etniska och kulturella ursprung.

Efter Anna klev Diana Bogelund och Renata Andersen från Romskt informations- och kunskapscentrum upp på scenen. Med sig hade de många berättelser ur romers upplevelser från att vara diskriminerade. Vissa exempel var hämtade från vitboken ”Den mörka och okända historien” och andra från deras personliga möten med personer som utsatts för diskriminering. Publiken ställde många frågor och var ivriga att diskutera frågor rörande de exempel Diana och Renate tog upp. Efter en liten bensträckare tog nu en paneldebatt vid som hölls av läraren Jimi Sundling. Under kvällens gång hade Jimi samlat på sig frågor och intressanta undringar till de olika talarna som de tillsammans med publiken samtalade kring.

Efter ett gediget program troppade vissa i publiken av då klockan började närma sig 21 men för de som stannade kvar fanns en fin avslutning för kvällen. Mattias Axelsson, deltagare på Malmö folkhögskola, presenterade dokumentären ”Vägen till Cannes” där han själv är med. Dokumentären handlar om Mattias och hans klasskamrat Dennis som går i en klass där alla elever har en så kallad diagnos och som under sin gymnasietid får möjligheten att göra något helt annat än det vanliga skolarbetet; genom projektet ”BUFF för alla” får de producera en film som faktiskt tar dem hela vägen till filmfestivalen i Cannes. Till dokumentärfilmen bjöds det på popcorn och många skratt. Kvällen avslutades runt 22.30 och våra deltagare kunde nöjda, stolta och glada gå hem efter en lyckad kväll.

2.-innan3. Soppa-lagas-i-köket-340

Deltagarna förebereder sig inför kvällens arrangemang. I köket lagas soppa.

4.-presentation5.-renata-och-diana 

Deltagarna i Inkludera mera introducerar gemensamt kvällens arrangemang. Diana Boglund och Renate från Romskt kunskaps- och informationscentrum.

 

7.-volia6.-anna

Konfrenciern Voila Johnsson (t.v.) uppmuntrar publiken att ställa frågor. Anna Vasmidis om jämställdhet ur ett intersektionalistiskt perspektiv

8.-mot-soppan 9.-soppa

På väg mot soppan.

 

10.-mattias

Mattias Axelsson presenterar dokumentären "Vägen till Cannes"

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP