Lokala aktiviteter

Antirasistisk folkbildningsdag i Skärholmen

imagesCAOLGIVF

Odla den politiska antagonismen! uppmanade Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap. Framväxandet av fascistiska och högerextremistiska rörelser i Europa med rasistiska inslag har, tillsammans med växande klyftor i samhället, sin grund i att de andra politiska partierna blivit allt mer otydliga och därmed lämnat fältet fritt på både höger- och vänsterflanken, menade han. Hans föreläsning avslutade en uppskattad fortbildningsdag den 9 juni för folkbildare i Stockholmsregionen. Den antirasistiska folkbildningsdagen drog fulla hus på Södra Stockholms och Röda Korsets folkhögskolor i Skärholmen.

Irene Molina, professor i kulturgeografi, hävdade med forskaremfas att bostadssegregationen inte handlar om att s.k. ”invandrare” gärna skulle vilja klumpa ihop sig, utan om exkluderande diskriminering.

I mindre seminarier samlades deltagarna tillsammans med föreläsare och utbytte erfarenheter. Där uppstod möten mellan människor som kan komma att resultera i spännande framtida samarbeten för att tackla folkbildarnas stora utmaning; att bekämpa rasism, internt på skolorna, men också, som opinionsbildande aktörer, i det omgivande samhället.

Folkbildningsdagen var resultatet av ett samarbete mellan Alva Uddenberg, ansvarig för den regionala fortbildningen för personal på folkhögskolor, Anette Lydén, lärare på Södra Stockholms och Ulrika Sandin, lärare på Röda korsets folkhögskola och medlem i den centrala styrgruppen i projektet Inkludera mera.

 

Ta del av erfarenheter, synpunkter och idéer från folkbildningsdagens work-shops, här.

Läs insamlade tankar från deltagande folkbildare, här.

Vill du som folkbildare bidra på hemsidan med dina erfarenheter, synpunkter och idéer när det gäller antirastiskt arbete? Skriv till Ingegerd Akselsson Le Douaron, projektsamordnare för Inkludera mera! ingegerd.akselsson.le.douaron(at)folkbildning.net

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP