Lokala aktiviteter

Antirastisk workshop på Härnösands folkhögskola

Nu har vi från Färnebo varit i Härnösand på folkhögskolan i projektets ringdans. Färnebos ecuadorkurs hade en antirasistisk workshop med allmän kurs och några lärare. Sedan hade vi en diskussion om hur vi arbetar på de olika skolorna. Vi gjorde en liten manifestation mot rasism.

Färnebos workshop handlar bl. a. om att deltagarna får uttrycka fördomar om workshopgruppens personer utifrån deras utseende och klädsel. Sedan visar det sig att fördomarna var fel i väldigt många fall. Ett annat inslag är att alla får pröva ett medborgartest av det slag som finns i Danmark för att se om de skulle platsa som medborgare. Vi visar också statistik på diskriminering mm.

I diskussionen talade några nya svenskar om hur de blivit behandlade. Vi diskuterade vad som är rasism, om det är bra eller dåligt att bjuda in Sverigedemokraterna, men också vad som kan få folk att bli främlingsfientliga. Ett exempel som lyftes av deltagare var läkare som talar dålig svenska. Åsikterna gick brett isär så diskussionen har bara börjat.

Lars Igeland, lärare och samordnare på Färnebo folkhögskola

Manifestation-Färnebo

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP