Lokala aktiviteter

Världen finns på Sunderby folkhögskola

Sunderby 660

Sunderby Folkhögskola driver vi ett utbildningsprojekt
som vi kallar Entré Q. Projektet syftar till att bana väg för fler
utomeuropeiskt födda kvinnor in i arbetslivet. Kvinnorna går hos oss på
Sunderby Folkhögskola under 6 månader och får bland annat en hel del träning i
svenska, kunskap om det svenska samhället samt om den svenska arbetsmarknaden
och arbetskulturen. Vi har även en del hälsofrämjande aktiviteter samt
pedagogiska luncher och konstaktiviteter. Dessutom gör kvinnorna praktik ute i
arbetslivet under minst halva sin utbildningstid.

Vi har arbetat med projektet sedan september 2012 och totalt
har 60 kvinnor tagit del av utbildningen, den sista gruppen är igång just nu
och avslutar sin utbildning i maj 2014.

Då Sunderby Folkhögskola deltar i projektet 'Inkludera Mera'
tyckte vi att det var en självklarhet att nyttja Entré Q och dess deltagare för
att på så vis sprida information om andra länder och kulturer till samtliga
elever på allmän linje samt SMF-gruppen på skolan.

Ca 17 kvinnor från olika länder i Entré Q arbetade under
några veckor med att skapa en utställning, presentation och föreläsning där de
berättade om sina länder och sin kultur och inbjöd till frågor och aktiviteter
som publiken bestående av kring 60 elever och pedagoger fick ta del av.
Kvinnorna berättade också lite om hur det varit att komma till Sverige och vad
de tycker om Sverige.

Presentationen blev som ett examensarbete för dem, ett
examensarbete som de minst sagt klarade med bravur. Publiken imponerades över
deras mod att ställa sig och föreläsa på (för många en mycket svag och
knagglig) svenska för en så stor publik. En del av kvinnorna som föreläste såg
ut att stortrivas i rampljuset och var snarare svåra att tysta.

Kommentarerna från alla håll har varit mycket positiva och
elever på allmän linje har till och med efterfrågat mer integration och
samarbete med invandrargrupperna som vi arbetar med på Sunderby Folkhögskola.

Pia Ångström, projektsamordnare Sunderby folkhögskola

 

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP