Folkhögskolornas berättelser

Det händer mycket i projektet Inkludera mera. Det är på det lokala planet där vi bäst kan verka för ett mer inkluderande samhälle. Under Lokala aktiviteter publicerar vi folkhögskolornas berättelser.

Inkludera mera konferens på Tollare folkhögskola

Alice 680

 Foto: Felicia Hedström

-Det bubblar av positivt engagemang med praktisk solidaritet runtom i landet. Det är inte bara främlingsfientlighet och rasism – det finns alltid goda krafter som ställer upp när det kommer flyktingar. Detta bör och kan vi som folkhögskolor uppmuntra och delta i. Det säger Lars Igeland , rektor på Färnebo folkhögskola och aktiv i projektet Inkludera mera, där dryga trettiotalet folkhögskolor medverkar sedan ett år tillbaka. Projektet stöds av Arvsfonden.

Den 3 februari 2015 samlades kursdeltagare, lärare, representanter för samverkande lokala samverkansorganisationer och några gäster, totalt ca 100 deltagare från 26 folkhögskolor, till en konferens på Tollare folkhögskola.

Demokrati- och kulturministern Alice Bah Kuhnke bidrog starkt till den positiva stämningen på konferensen när hon inledde med att tala om vikten av att engagera sig i det civila samhället. Vill du förändra världen finns det bara ett sätt, menade hon. Genom att mötas människa till människa.

Se filmen!

Fred T 680

Fred Taikon berättar om romernas historia och rätt

En stor del av dagen ägnades åt work-shops, där deltagarna lärde mer, diskuterade och tog fram konkreta förslag på hur folkhögskolorna kan bidra till ett mer inkluderande samhälle där varje grupp hade ansvar för ett tema av fyra:

Folkbildningen och flyktingmottagning – Hur kan vi bidra till att välkomna flyktingar till vår bygd? Sanna Mjösberg från Odla för mångfald i Orsa föreläste och Lars Igeland från Färnebo folkhögskola ledde.

Folkbildningen och EU-medborgare – Tiggare på gatan väcker starka känslor. Vad kan vi göra? Fred Taikon från É Romani Glinda föreläste och Mats Ehn från FOLAC ledde.

Folkbildningen i förorten – Tobias Hübinette från Mångkulturellt centrum i Botkyrka föreläste och Ulrika Sandin från Röde korsets folkhögskola ledde med bistånd av Anette Lydén från Södra Stockholms folkhögskola.

Folkbildningen som aktör i debatten – Benton Wolgers som skapat kursen Agera utan att diskriminera på Röda korsets folkhögskola föreläste och Joakim Sveland från Birkagårdens folkhögskola ledde.

Några konkreta förslag från grupperna:

Folkhögskolorna fungerar som mötesplatser för människor med olika bakgrund, och inte bara för kursdeltagare.

Folkhögskolorna tar på sig rollen att informera ortsbefolkningen när det kommer nyanlända asylsökande och ordnar gemensamma aktiviteter, t.ex. fotboll.

Samarbete mellan folkhögskolor och Migrationsverket om hur folkhögskolorna kan bidra till att förbättra flyktingmottagningen.

Folkhögskolorna ordnar språkkaféer för nyanlända.

Mer samarbete mellan folkhögskolor och mellan folkhögskolor och det civila samhället! Och fler kontakter med lokala politiker.

Folkhögskolornas lärare och kursdeltagare lär mer om romernas historia och sprider sina kunskaper på ortens grund- och gymnasieskolor.

Internt arbete på folkhögskolorna med projekt om att se sig själv och de fördomar en bär med sig; enkät, föreläsningar och diskussioner.

Folkhögskolorna agerar för att studiemedlen bättre anpassas till deltagare med utländsk bakgrund och kort utbildning.

Folkhögskolorna agerar för att asylsökande får busskort.

Nu tar deltagarna på konferensen med sig inspiration, ny kunskap och förslag hem till sina folkhögskolor för att lokalt arbeta vidare med hur folkhögskolorna aktivt kan bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP