Folkhögskolornas berättelser

Det händer mycket i projektet Inkludera mera. Det är på det lokala planet där vi bäst kan verka för ett mer inkluderande samhälle. Under Lokala aktiviteter publicerar vi folkhögskolornas berättelser.

Tillsammans kan vi göra mycket

 

Banderoll-Ett-hopp-för-Skärholmen--220Grupparbete-2-220-Manifestation-Färnebo-220

Projektet Inkludera mera handlar om att 31 folkhögskolor tillsammans arbetar för att ta fram metoder för att bidra till ett mer inkluderande samhälle med stöd från Allmänna arvsfonden. Det är ett projekt mot rasism och främlingsfientlighet - men inte mot rasister. Vi tror på att samverka i vardagen för ett bättre samhälle, där vi ser varandra som unika individer. FOLAC, folkhögskolornas internationella uppdrag, fungerar som central samordnare för projektet i samverkan med stiftelsen EXPO.

 

Manifest-torget-Gävle-ta-chansen 680

 

Ta chansen att påverka framtiden. Du har makten!

Den uppmaningen möter deltagare, personal och besökare på en banderoll på en vägg i Färnebo folkhögskolas filial i Gävle. Där samlades kursdeltagare och lärare från 13 folkhögskolor den 18-19 november för att diskutera allmän kurs, medborgarskap och ett antirasistiskt förhållningssätt i en inkluderande miljö. Färnebo folkhögskola var värd och föreningen Offensiv folkbildning stod för arrangemanget.

Kan allmän kurs på folkhögskola bidra till ett bättre samhälle? Och kan folkhögskolan arbeta för att alla deltagare känner sig sedda, blir delaktiga och upplever att studierna är meningsfulla? Hur kan vi använda oss av att vi är olika i lärandet?

Färnebo folkhögskolas allmänna kurs i Gävle är en ung verksamhet, inne på sitt andra år. Kursdeltagare, personal och skolans rektor Lars Igeland hjälptes åt att berätta om hur Färnebo folkhögskola arbetar för att utveckla verksamheten. Traditioner finns med från modersskolan i Österfärnebo. Den interna demokratin är viktig och personal och kursdeltagare förväntas delta i skolans skötsel. Den allmänna kursen prövar sig nu fram. Den har en annan målgrupp och en helt annan karaktär än de kurser som finns på modersskolan. Vanliga lektioner blandas med gemensamma temastudier, deltagande i den interna demokratin, skolans praktiska skötsel och utåtriktade aktioner. Inför valet gick kursdeltagarna ut i en av Gävles förorter för att på flera språk förklara för de boende skillnaden mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilket många inte visste. Varje kursdeltagare har en individuell studieplan som innebär att hen studerar så länge hen behöver. Samtal och diskussioner tillåts ta mycket plats.

I samtalen om rasism kom stundtals upprörda känslor fram. Vem är rasist och vem är offer för rasism? En kursdeltagare konstaterade att det är bättre att vara för – ett mer inkluderande samhälle – än att vara emot.

Kursdeltagare och lärare från Stadsmissionens folkhögskola i Stockholm bidrog genom att hålla i en interaktiv workshop där deltagarna fick pröva på hur ett kunskapsgestaltande tema kan genomföras. Det innebär att deltagarna arbetar tematiskt och ämnesövergripande med att ta reda på svar på sina frågor och gestaltar vad de kommit fram till på olika sätt, i ord, bild, scener och musik. Ett bra sätt att lära sig att förstå varandra och uppskatta varandras olikheter är, menade de, att jobba med temat ”Tre generationer” där var och en gestaltar sin historia tre generationer tillbaka. Under kvällens middag på en krog i närheten bjöd en av kursdeltagarna från Stadsmissionens folkhögskola på ett uppskattat poetry slam som handlade om marginalisering i en storstad. I en annan workshop diskuterades språk under ledning av en lärare från Botkyrka folkhögskola, även den i Stockholm. ”Se det som en tillgång och inte ett hinder att det ryms olika språk i ett klassrum”, sammanfattade läraren.

Träffen avslutades med en gemensam manifestation på torget framför rådhuset i ett gråmulet Gävle.

 

Manifest-Torget-Gävle-670

 

Hur kan vi driva kampen för ett mer inkluderande samhälle där vi är? Den frågan var temat för det andra webbsända seminariet i projektet den 14 maj. I publiken på plats i Folkbildningsrådets lokaler i Stockholm fanns studerande och lärare från Röda korsets folkhögskola, medan övriga projektdeltagare och lärare kunde delta via webben på sina respektive folkhögskolor.  På plats var även två kursdeltagare från en reportagekurs, som intervjuade medverkande och deltagare.

Soraya Post, med både judiskt och romskt ursprung, har ägnat hela sitt liv åt kampen för att hävda sin och sina medmänniskors rätt. Den har lett henne till konferenser på världsnivå och maktens korridorer både i Sverige och inom EU. Nu kandiderar hon till EU-parlamentet. Fanna Ndow, f.d. kursdeltagare i kursen Agera utan att diskriminera, berättade om hur hon kom på idén att starta Instamgramkontot Svart Kvinna. Alexander Bengtsson från EXPO, och projektpartner i Inkludera Mera, berättade om sin kamp -  svensk, men som barn ändå utanför. Nu leder han Tillsammansskapet som sprider sig över Sverige.

Se hela seminariet

 

Publik-3-680

 

 

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP